Situații financiare

Dare de seama trimestru 4 2019

Dare de seama trimestru 3 2019

Dare de seama trimestru 2 2019

Dare de seama trimestru 1 2019

Dare de seama trimestru 4 2018

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

Bilant 30.09.201830.09.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2018SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2018SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2018

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2018 

INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30.09.201830.09.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2018

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.09.2018

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 30.09.2018

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2018

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.201830.09.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2018SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2018SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30.09.201830.09.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2018

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30.09.2018DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30.09.2018

Balanta septembrie 2018 Primarie

Balanta septembrie 2018 Cumulata 

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 30.09.2018din administratia locala 30.09.2018

Executie trimestrul III

Conturi de execuție

Balanta iunie 2018 

Anexe Dare de seamă iunie 2018

Bilanț

Balanta iunie 2018 cumulata Scoala+Primarie

DDS-T1-2018

DDS_T4_2017