Proiecte HCL

 Număr  Data   Descriere        Observații
73  11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.73 /11.12.2019

privind aprobarea Raportului de activitate al asistentului medical comunitar pe anul 2019

 
72 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 72 /11.12.2019

privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019  și Graficul de activități propuse pentru 2020, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu ” 

 
71  11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.71 /11.12.2019

privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social

 
70 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.70 /11.12.2019

privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2019

 
69   11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69 /11.12.2019

privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice pe anul 2020 și a programului de achiziţii publice pentru anul 2020 a comunei Dochia

 
 68  10.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.68 /10.12.2019

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dochia , județul Neamț

 
67  10.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.67 / 10 .12.2019

privind revocarea HCL nr. 48/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul Local Dochia

 
 66 10.09.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.66 / 10 .12.2019

privind constatarea  încetării de drept a mandatului de consilier local  al D-nei Popa Mariea ,prin deces și vacantarea locului de consilier local

 
65  10.09.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 65 /10 .09.2019

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică sau prin casare a bunului mijloc- fix autoturism marca Dacia MCV având numărul de înmatriculare NT 14 CLD cu durata de utilizare consumată

 
64  10.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 64 / 10 .09.2019

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada decembrie 2019  – februarie 2020

63 9.12.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.63 / 09.12.2019

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

Anexa 
62  4.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 62 din 04.12.2019

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2020-2021

 
61  6.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.61 / 06.11.2019

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

 
60 6.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 60 /06.11.2019
privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019

 
59 6.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 59 /06.11.2019
privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2019 , pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari ai Școlii Gimnaziale Dochia

58 6.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 58 /06.11.2019
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57 din 15.11.2005
privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dochia, județul Neamț

Anexa 1

Anexa 2

 57 6.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 57 /06.11.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea lucrărilor obiectivului de investiții ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia

56 18.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.56 / 18.10.2019

privind aprobarea caietului de sarcini în vederea proiectării și execuției pentru obiectivul de investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”

Anexa 1
55 18.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.55 / 18.10.2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

Anexa 1
54 10.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.54/ 10.10.2019

privind achiziționarea unui autoturim nou, din bugetul local al comunei Dochia

53 10.10.2019  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.53 / 10.10.2019

privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2020

Anexa 1

 Anexa 2 

52  10.10.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.52 / 10.10.2019

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

 
51 10.10.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.51 /10.10.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici , pentru lucrarea de investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal, în comuna Dochia , jud Neamț

 
50  10.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.50 /10.10.2019

privind  aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul

iernii 2019-2020”

 
49  10.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.49 10.10.2019

privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Anghel Constantin

 
48 10.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.48 /10.10.2019

privind modificarea HCL nr. 39 din 19.08.2019 de aprobare a Organigramei și Statul de funcții a aparatului de specialitate a primarului comunei Dochia

 

 

 

 

47 30.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.47 / 30.09.2019

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

 Anexa
46 16.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.46 /16.09.2019 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dochia , județul Neamț

Anexa
45 5.09.2019 

        PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45 / 05 .09.2019

privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

 Anexa 1

 Anexa 2

44  5.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44 / 05 .09.2019

privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia  să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia

în anul şcolar 2019-2020 

 
43 5.09.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.43 /  05 .09.2019

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada septembrie  – noiembrie 2019

42 30.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.42 din 30.08.2019

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

Anexă
41 5.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 41 din 05.08. 2019

privind modificarea Anexei la HCL nr.29/2019  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț

Anexă
40  5.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.40 din 05.08.2019 

privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2019

 
39 5.08.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.39 /05.08.2019

privind modificarea Organigramei și Statul de funcții a aparatului de specialitate a primarului comunei Dochia

Anexă 
38  5.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 38 /05.08.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea lucrărilor, obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„ 

Anexă
 37 10.07.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37 / 10.07.2019

privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea  exercitării votului

36  10.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 / 10.07.2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

 
35  21.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 35  / 21.06.2019

Privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024” la nivelul comunei Dochia , judeţul Neamț

Anexa 
34 14.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 34 / 14.06.2019

privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată

de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 angajaţi ai Primariei  comunei Dochia “, judeţul Neamț

 
33 14.06.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33 / 14.06.2019
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

 
 32 14.06.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  32 / 14 .06.2019

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada iunie 2019 – august 2019

31  7.06.2019

PROIECT HOTĂRÂRE  nr.  31 din 07.06.2019

privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract de prestări servicii în vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț

0 17.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 30 /2019

privind avizarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizarea localităților din Județul Neamț

 

29 17.05.2019 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.29 / 2019

privind modificarea Anexei la HCL nr.3/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț

 
28 17.05.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.28 /2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici necesari realizării obiectivului de investiții ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia” 
 
27  17.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 27 /2019

privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2019 
 
26 17.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 26 /2019

privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2018

 
25 17.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 25 /2019

privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2019

 
24 17.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.24 /2019

privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia 

 
23 17.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 23 /2019

privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2019

 
22 17.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 22 /2019

privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia

 
21   17.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21 /2019

Privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul 2019

 
20 17.04.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20 /2019

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018

 
19 17.04.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 /2019

privind aprobarea lucrărilor suplimentare și a indicatorilor tehnico- economici actualizați la obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„

 
18 17.04.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18 /2019

privind stabilirea cotei- parte din veniturile care revin Școlii Gimnaziale Dochia din contractele de închiriere terenuri ,aflate în administrarea acesteia

 
17 17.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.17 /2019

                         privind actualizarea taxei de salubrizare la nivelul comunei Dochia

 
16 17.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16 /2019

privind indexarea cu rata inflației a taxelor și impozitelor locale pe anul fiscal 2020

 
15 17.04.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.15 /2019

privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2019

 
14  6.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 14 /06.02.2019
privind aprobarea organigramei şi modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia 

 
13  6.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.13 /06.02.2019
privind asumarea/neasumarea responsabilităților organzării procedurilor de licitație aferente” Programului Pentru Școli” pentru anul școlar 2019-2020

 
12  6.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12 /06.02.2019
privind stabilirea componenţei echipei mobile și a procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

 
11 1.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11/01.03.2019
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada martie 2019 – mai 2019

 
10 8.02.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 10 /08.02.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.72 din 21.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2019

 
9  6.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 9 /06.02.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați cu diferența de manoperă rest de executat la obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„

 
8 6.02.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8 /06.02.2019

privind aprobareaactualizăriiPlanului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, judeţul Neamţ

 
7 6.02.2019 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.7 /06.02.2019

privind aprobarea scoaterii la licitație publică deschisă în vederea închirierii a unui spațiu de 15,19 mp cu destinația oficiu postal , apartinand domeniului public al comunei Dochia, aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și evaluării

 
6  6.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 6 /06.02.2019

privind inițierea procedurii de închiriere pășuni disponibile din proprietatea privată a comunei Dochia

 
5 6.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 5 /06.02.2019

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a pașunilor încheiate în anul 2014 între crescătorii de animale și comuna Dochia

 
4 16.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 4 /16.01.2018

privind privind acordarea unui mandat special în Adunarea General a Asociatiei

de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii   votului

 
3 15.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 3 /15.01.2019

privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț

 
2 4.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr.  2 din 04.01.2019

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2019-2020

 
1 4.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 1 /2019

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018
 
78 14.12.2018 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.78din 14.12.2018

privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate DUMITRIU IOAN

 
77 14.12.2018

PROIECT HOTĂRÂRE

nr.77 / 14.12.2018
privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice pe anul 2019 a comunei Dochia

 
76 14.12.2018 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 76 din 14.12.2018
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018
 
75 12.12.2018 PROIECT HOTĂRÂRE
nr.75 / 12.12.2018
privind aprobarea Raportului activității asistentului medical comunitar
pentru anul 2018
 
74 12.12.2018 PROIECT HOTĂRÂRE
nr.74 / 12.12.2018
privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018 al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dochia
 
73 12.12.2018 PROIECT HOTĂRÂRE
nr. 73 / 12.12.2018
privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018 și Graficul de activități propuse pentru 2019, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu” comuna Dochia, județul Neamț
 
72 12.12.2018 PROIECT HOTĂRÂRE
nr. 72 /12.12.2018
privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 pentru persoanele beneficiare de ajutor social
 
71 12.12.2018 PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 71 /12.12.2018
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2018
 
70 12.12.2018 PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 70 din 12.12.2018
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019
 
69  11.12.2018

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 69 din 11.12.2018

privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 noiembrie 2018

 
68  11.12.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE nr.68 din 11.12.2018

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

67 20.11.2018 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 67 / 20.11.2018

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2019

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Referat de necesitate

66 9.11.2018 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr. 66 din 09.11.2018

privind aprobarea utilizarii sumei de 9.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2018 , pentru cadouri de Crăciun școlari

 
65   9.11.2018

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr. 65 din 09.11.2018

privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2019

 

 
64 12.10.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.64 din 12.10.2018
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

 
63 12.10.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.63 din 12.10.2018

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2018

 
62 12.10.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 62 din 12.10.2018

privindcompletarea inventarului domeniului public al comunei Dochia

 
61  12.10.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 61 din 12.10.2018 

privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul

iernii 2018-2019”

 
60 12.09.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.60 din 12.09.2018
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

 
59 12.06.2018 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 59 din 12.06.2018

privind desemnarea a doi consilieri locali ai comunei Dochia să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia

în anul şcolar 2017-2018

 
58  12.09.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE   Nr.58 din 12.09.2018

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada septembrie 2018 – noiembrie 2018

 
57 20.08.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE

Nr.57 din 20.08.2018

privind aprobarea vânzării în rate a suprafeței de 6459 mp teren

intravilan  către SC Agricola Beesarsem SRL

 
56 20.08.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 56 din 20.08.2018

privindcompletarea inventarului domeniului public al comunei Dochia

 
55  20.08.2018

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

Nr.55  din 20.08.2018

privind utilizarea sumei de 52.507,37 lei pentru organizarea ”Zilei Comunei Dochia  și Festivalul Internațional concurs al Artelor Teodore Coresi

 
54  20.08.2018 

PROIECT DE   HOTĂRÂRE

Nr.54 din 20.08.2018

privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate CRISTEA NECULAI

53  20.08.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE

Nr.53 din 20.08.2018

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

Anexa
52  16.07.2018

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

 Nr.52 din 16.07.2018

privind stabilirea terenurilor unde se vor face plantări de puieți forestieri sponsorizați de Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, prin Direcția Silvică Neamț 

 
51 16.07.2018 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

Nr.51 din 16.07.2018

privind aprobarea devizului general actualizat ,pentru lucrarea de investiții Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”

50 16.07.2018 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 50 /16.07.2018

privind acordarea unei  finanțări  unității  de cult parohia Sfinții Voievozi Mihail și Gavril Dochia

49  16.07.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE

Nr.49 din 16.07.2018

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia

pentru anul 2018

 
48 16.07.2018

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

Nr.48 din 16.07.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml”

 
47  16.07.2018

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

 Nr.47 din 16.07.2018

privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2018

 
46  13.07.2018

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

Nr.46 din 13.07.2018

privind acordarea Titlui de Cetățean de Onoare al comunei Dochia

D-lui  Ștefănescu Ioan

45 13.07.2018

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

 Nr.45 din 13.07.2018

privind acordarea Titlui de Cetățean de Onoare al comunei Dochia

D-lui  Pantalon Neculai

44 2.07.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr.44 din 02.07.2018

privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Dochia

43 2.07.2018 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

Nr. 43 din 02.07.2018

Privind aprobarea Regulamentului de  acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia

Anexa 
42 2.07.2018 

PROIECT DE   HOTĂRÂRE

Nr.42 din 02.07.2018

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

 
41 15.06.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 Nr. 41  /15 .06.2018

privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul comunei Dochia, județul Neamţ , NR. Cadastral 50481,  în suprafaţă de 463 mp, proprietate privată a comunei Dochia, cu destinația construcție, aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și raportului de evaluare

 
40  14.06.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE

Nr. 40 din 14.06.2018

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia

pentru anul 2018

 
 39  14.06.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE 

Nr. 39  din 14.06.2018 

privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.11, în suprafațã de 1117 mp, cãtre Văduva Gabriel 

 
38  14.06.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE 

Nr.38 din 15.06.2018

privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.1, în suprafațã de 160 mp, cãtre Văduva Gabriel

 
37 14.06.2018

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

Nr.37  din 14.06.2018

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada iunie 2018 – august 2018

 
36 22.05.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE

Nr. 36 din 22.05.2018

privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia

 
35 15.05.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.35 din 15.05.2018
privind privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

 
34 15.05.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.34 din 15.05.2018
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.1, în suprafațã de 6459 mp, cãtre S.C. Agricola Bezarsem S.R.L

33 11.05.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE nr.33 din 09.05.2018 privind implementarea proiectului ”Achiziția unui Buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Dochia ,județul Neamț”

Anexa
32 11.05.2018 

PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr.32 din 09.05.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico economici pentru „ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA DOCHIA, JUDETUL NEAMT”

  Anexa
31 2.05.2018 

PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr.31din 27.04.2018

 Anexa
30  2.05.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr.30 din 27.04.2018 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochiapentru anul 2018 

Anexa
29 20.04.2018

Proiect de Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Dochia

28 20.04.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea casării obiectelor de inventar ce aparțin comunei Dochia

27 20.04.2018

Proiect de Hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 martie 2018

26 11.04.2018

Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 6/16.02.2018 „privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018”

25 11.04.2018

Proiect de Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al D-nei  Șchiopu Ștefănica   în cadrul  Consiliului Local al comunei Dochia  

24  11.04.2018

Proiect de Hotărâre prin care se ia act de  încetarea de drept a mandatului de consilier local  al  D-LUI  PASCARU VASILE, prin demisie și declararea locului vacant

 
23 16.03.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Trofin Adriana

 
22 16.03.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării directe a unor suprafețe de teren  concesionate, pe care sunt edificate construcții

 
21 16.03.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă proiectare în vederea elaborării documentației tehnico- economice (DTAC ,PT)pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml”

20 16.03.2017

Proiect de Hotărâre privindadaugarea obiectivului ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”la domeniului public al comunei Dochia

19 16.03.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”       

 
18 16.03.2018 

Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada martie 2018 – mai  2018

17 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

 
16  16.02.2018 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2018

 
15   16.02,2018

Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.86 din 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2018

 
14 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobareaactualizării „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, judeţul Neamţ”

 
13  16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și execuție la obiectivul  Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”

 
12 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate GÂDIOI VASILE

 
11 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2017

Anexa 1
10 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia”

 
9 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2018

 
8 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia

 
 7  16.02.2018

Proiect de Hotărâre privindaprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2018

 
6 16.02.2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018

 
5 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018

 
4 16.02.2018

Proiect de Hotărâre  privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017

 
3 19.01.2018 Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț(inițiator primarul comunei Dochia)
 
2 19.01.2018 Proiect de Hotărâre privind adaugarea obiectivului”Parcare primărie corp B” la domeniului public al comunei Dochia     (inițiator primarul comunei Dochia)  
 68
 19.01.2018
 Proiect de hotarâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2018-2019(inițiator primarul comunei Dochia)  
 1  08.01.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017