Această instituţie are misiunea de a păstra ordinea şi siguranţa publică precum şi securitatea cetăţenilor comunei. De asemenea, poliţia locală are atribuţii pentru intervenţie în caz de situaţii deosebite (calamităţi ). 
 
Șef post poliție:  Voaideș Emilian
Agent: Ţapu Alexandra 
 
politie