l    Hotărâri al

Hotărâri ale Consiliului local  

Număr Data Descriere Observații/Anexe
    MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIADIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019
 74 23.12.2019 HOTĂRÂREA nr. 74 din 23 .12. 2019privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019 Anexa 1 
  MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIADIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2019  
 73  20.12.2019  HOTĂRÂREA nr. 73 /20 .12.2019privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2020-2021   
72  20.12.2019  HOTĂRÂREA nr. 72 /20 .12.2019privind aprobarea Raportului de activitate al asistentului medical comunitar pe anul 2019   Anexa 
71  20.12.2019  HOTĂRÂREA nr. 71 /20 .12.2019privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019  și Graficul de activități propuse pentru 2020, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu ” comuna Dochia, județul Neamț

 Anexa 1

Anexa 2

70  20.12.2019  HOTĂRÂREA nr. 70 /20 .12.2019privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social  Anexa 1 
69  20.12.2019  HOTĂRÂREA nr. 69 /20 .12.2019privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2019   
68  20.12.2019  HOTĂRÂREA nr. 68 /20 .12.2019privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice pe anul 2020 și a programului de achiziţii publice pentru anul 2020 a comunei Dochia  Anexe 
67  20.12.2019  HOTĂRÂREA nr. 67 /20 .12.2019privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dochia , județul Neamț  Anexe 
66  20.12.2019  HOTĂRÂREA nr. 66 /20 .12.2019privind revocarea HCL nr. 48/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul Local Dochia   
65  20.12.2019  HOTĂRÂREA nr. 65 /20 .12.2019privind constatarea  încetării de drept a mandatului de consilier local  al D-nei Popa Mariea ,prin deces și vacantarea locului de consilier local   
64  20.12.2019  HOTĂRÂREA nr. 64 /20 .12.2019privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică sau prin casare a bunului mijloc- fix autoturism marca Dacia MCV având numărul de înmatriculare NT 14 CLD cu durata de utilizare consumată   
63  20.12.2019 HOTĂRÂREA nr. 63 /20 .12.2019privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada decembrie 2019  – februarie 2020  
   

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 13 DECEMBRIE 2019

 
62 13.12.2019 

HOTĂRÂREA nr. 62 din 13 .12. 2019

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

Anexa
   

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

 

DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2019

 
61 15.11.2019

HOTĂRÂREA nr.61 /15 .11.2019

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

 Anexa 1
60 15.11.2019

HOTĂRÂREA nr.60 /15 .11.2019

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019 

 Anexa 1
 59 15.11.2019 

HOTĂRÂREA nr.59 /15 .11.2019

privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2019 , pentru cadouri de crăciun școlari și preșcolari ai Școlii Gimnaziale Dochia

58 15.11.2019

HOTĂRÂREA nr.58 /15 .11.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57 din 15.11.2005

privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dochia, județul Neamț

Anexa 1

Anexa 2

57 15.11.2019

HOTĂRÂREA nr.57 /15 .11.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea lucrărilor obiectivului de investiții ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia”

 
   

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 22 OCTOMBRIE 2019 

 
56 22.10.2019

HOTĂRÂREA nr. 56 din 22 .10. 2019

privind aprobarea caietului de sarcini în vederea proiectării și execuției pentru obiectivul de investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”


Anexa
55 22.10.2019

HOTĂRÂREA nr. 55 din 22 .10. 2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

Anexa 1
   

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 18 OCTOMBRIE 2019  

 

54 18.10.2019

HOTĂRÂREA nr.54 /18 .10.2019

privind achiziționarea unui autoturim nou, din bugetul local al comunei Dochia

 

53 18.10.2019

HOTĂRÂREA nr.53 /18 .10.2019

privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2020

Anexa 1

Anexa 2

52 18.10.2019

HOTĂRÂREA nr. 52 /18 .10.2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

Anexa 1
51 18.10.2019

HOTĂRÂREA nr. 51 /18 .10.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ,pentru lucrarea de investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”

 
50 18.10.2019

HOTĂRÂREA nr.50 /18 .10.2019

privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2019-2020”

48 18.10.2019

HOTĂRÂREA nr.48 /18 .10.2019

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dochia , județul Neamț , Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de, 18 octombrie 2019

Anexa 1
47 18.10.2019

HOTĂRÂREA nr.47 /18 .10.2019

privind modificarea HCL nr. 39din 19.08.2019 de aprobare a Organigramei și Statul de funcții a aparatului de specialitate a primarului comunei Dochia

Anexa 1

Anexa 2

   

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 04 OCTOMBRIE 2019 

   

 

 46 4.10.2019 

HOTĂRÂREA nr. 46/04 .10. 2019

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

Anexa 1
 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2019

45 20.09.2019 

HOTĂRÂREA nr. 45 / 20 .09.2019

privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

Anexa 1

 Anexa 2 

44  20.09.2019

HOTĂRÂREA nr. 44 / 20 .09.2019

privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia  să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia

în anul şcolar 2019-2020 

43  20.09.2019 

HOTĂRÂREA nr.43 /20 .09.2019

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada septembrie  – noiembrie 2019

 
   

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 04 SEPTEMBRIE 2019

42  4.09.2019 

HOTĂRÂRE nr. 42 din 04 .09. 2019

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019 

Anexa 
   

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 19 AUGUST 2019

 
 41 19.08.2019 

HOTĂRÂRE  nr.41  din 19 august 2019

privind modificarea Anexei la HCL nr.29/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț

 
40 19.08.2019

HOTĂRÂREA  nr. 40 din 19 august 2019

privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2019

 
39 19.08.2019

HOTĂRÂREA nr. 39 din 19 august 2019

privind aprobarea organigramei şi modificarea statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia

Anexa 
38  19.08.2019 

HOTĂRÂREA nr. 38 din 19 august2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea lucrărilora obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„

 Anexa
   

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 19 IULIE 2019

 
37  19.07.2019 

HOTĂRÂREA nr. 37 din 19 iulie 2019

privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea  exercitării votului

 
36 19.07.2019  

HOTĂRÂREA nr. 36 din 19 .07. 2019

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

 Anexa
35 19.07.2019 

HOTĂRÂREA nr. 35 din 19.07. 2019

Privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024” la nivelul comunei Dochia , judeţul Neamț

Anexa
   

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA

DIN DATA DE 21 IUNIE 2019

 34  21.06.2019

HOTĂRÂREA nr. 34 din 21.06. 2019

privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată

de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 angajaţi ai Primariei  comunei Dochia “, judeţul Neamț

Anexa 
 33  21.06.2019

HOTĂRÂREA nr. 33 din 21 iunie 2019

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019

 Anexa
32  21.06.2019

HOTĂRÂREA nr. 32 din 21 iunie 2019

   privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada iunie – august 2019

 
31  12.06.2019

 HOTĂRÂREA   nr.  31/12.06.2019

privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract de prestări servicii în vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț

 
   

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 17 mai  2019

 
30  17.05.2019

HOTĂRÂRE  nr. 30 /17.05.2019

privind avizarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț

Anexa 
29 17.05.2019

HOTĂRÂRE  nr. 29 /17.05.2019

privind modificarea Anexei la HCL nr.3/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț

Anexa 
28 17.05.2019

HOTĂRÂRE nr. 28 /17.05.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici necesari realizării obiectivului de investiții ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia”

 
27 17.05.2019

HOTĂRÂRE  nr. 27 /17.05.2019

privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2019

Anexa 1 
26    17.05.2019

HOTĂRÂRE  nr. 26 /17.05.2019

privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2018

 Anexa 1
  MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 17 aprilie 2019  
25 17.04.2019

HOTĂRÂRE nr. 25/17.04.2019

privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia”

 
24 17.04.2019

HOTĂRÂRE nr.24 /17.04.2019

privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2019 

 
23 17.04.2019

HOTĂRÂRE nr. 23 /17.04.2019

privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia 

Anexa nr.1  
22 17.04.2019

HOTĂRÂRE nr.22 /17.04.2019

privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2019

 
21 17.04.2019

HOTĂRÂRE nr. 21 /17.04.2019

Pentru aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul 2019

 
20 17.04.2019

HOTĂRÂRE nr. 20 /17.04.2019

privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2019 

 Anexa 1 

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

19 17.04.2019

 HOTĂRÂRE nr. 19 /17.04.2019

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018

 
18 17.04.2019

HOTĂRÂRE nr. 18/17.04.2019

privind aprobarea lucrărilor suplimentare și a indicatorilor tehnico- economici actualizați la obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„

Anexa 1 

Anexa 2

17 17.04.2019

HOTĂRÂRE  nr. 17 /17.04.2019

privind stabilirea cotei- parte din veniturile care revin Școlii Gimnaziale Dochia din contractele de închiriere terenuri ,aflate în administrarea acesteia 

 
16 17.04.2019

HOTĂRÂRE  nr.16 /17.04.2019

privind actualizarea taxei de salubrizare la nivelul comunei Dochia

 
15 17.04.2019

HOTĂRÂRE  nr. 15 /17.04.2019

privind indexarea cu rata inflației a taxelor și impozitelor locale pe anul fiscal 2020

 
   

 

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local Dochia din data de 15 martie 2019

 
 14 15.03.2019 

HOTĂRÂREA nr. 14 din 15 martie 2019
privind aprobarea organigramei şi modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia

 Anexa 1

Anexa 2

13 15.03.2019

HOTĂRÂREA nr. 13 din 15 martie 2019
privind neasumarea responsabilităților organzării procedurilor de licitație aferente ” Programului Pentru Școli” pentru anul școlar 2019-2020

 
12 15.03.2019

HOTĂRÂREA nr. 12 din 15 martie 2019

privind stabilirea componenţei echipei mobile și a procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

Anexa1

Anexa 2

11 15.03.2019

HOTĂRÂREA nr. 11 din 15 martie 2019

   privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada martie 2019 – mai 2019

 
10 15.02.2019

HOTĂRÂREA nr. 10 din 15 februarie 2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.72 din 21.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2019

 
9 15.02.2019

HOTĂRÂREA nr. 9 din 15 februarie 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați cu diferența de manoperă rest de executat la obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia"

 
8 15.02.2019 

HOTĂRÂREA nr. 8 din 15 februarie 2019

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, județul Neamț

 
7 15.02.2019

HOTĂRÂREA nr. 7 din 15 februarie 2019

privind aprobarea scoaterii la licitație publică deschisă în vederea închirierii a unui spațiu de 15,19 mp cu destinația oficiu postal , apartinand domeniului public al comunei Dochia, aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și evaluării

6 15.02.2019

HOTĂRÂREA nr. 6 din 15 februarie 2019

privind inițierea procedurii de închiriere pășuni  disponibile din proprietatea privată a comunei Dochia

 Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa la Documentația de aribuire

Anexa 4

 5 15.02.2019 

HOTĂRÂREA nr. 5 din 15 februarie 2019

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a  pașunilor încheiate în anul 2014 între crescătorii de animale și comuna Dochia

 
4  18.01.2019

HOTĂRÂREA nr. 04  din 18 ianuarie 2019

privind privind acordarea unui mandat special în Adunarea General a Asociatiei

de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii   votului

 
3  18.01.2019

HOTĂRÂREA nr. 03  din 18 ianuarie 2019

privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț

 Anexă
2 7.01.2019

HOTĂRÂREA nr. 02 din 07 ianuarie 2019

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2019-2020

 
1 7.01.2019 

HOTĂRÂRE nr. 1 /07.01.2019
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018

79  21.12.2018

HOTĂRÂREA privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate DUMITRIU IOAN

78 21.12.2018 

HOTĂRÂREA privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

77 21.12.2018

HOTĂRÂREA privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice şi proiectul programul achiziţiilor publice pe anul 2019 a comunei Dochia 

 
76 21.12.2018

HOTĂRÂREA privind aprobarea Raportului activității asistentului medical comunitar pentru anul 2018

 
75 21.12.2018

HOTĂRÂREA privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018 al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dochia

 
74 21.12.2018

HOTĂRÂREA privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018 și Graficul de activități propuse pentru anul 2019, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu” comuna Dochia, județul Neamț

 
73 21.12.2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 pentru persoanele beneficiare de ajutor social

 
72 21.12.2018

HOTĂRÂREA privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2019

 
71 21.12.2018

HOTĂRÂREA privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2018

 
70 21.12.2019

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019

69 13.12.2018

HOTĂRÂREA privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 noiembrie 2018

68 13.12.2018

HOTĂRÂREA  privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

 Anexa
67 16.11.2018

HOTĂRÂREA privind aprobarea utilizarii sumei de 9.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2018 , pentru cadouri de Crăciun școlari

 
66  16.11.2018

HOTĂRÂREA privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2019

Anexe
65 19.10.2018

HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

Anexă 
64 19.10.2018

HOTĂRÂRE privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2018

 Anexă
63 19.10.2018 

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al comunei Dochia

 
62 19.10.2018

 HOTĂRÂRE privind  aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2018-2019”

61 21.09.2018

HOTĂRÂREA privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

Anexa 
60 21.09.2018 HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali ai comunei Dochia să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia
în anul şcolar 2018-2019
 
59 21.09.2018 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada septembrie 2018 – noiembrie 2018
58  24.08.2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării în rate a suprafeței de 6459 mp teren intravilan  către SC Agricola Beesarsem SRL
57   24.08.2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al comunei Dochia

Anexa 
56 24.08.2018

HOTĂRÂRE privind utilizarea sumei de 52.507,37 lei pentru organizarea ”Zilei Comunei Dochia și Festivalul Internațional concurs al Artelor Teodore Coresi

 
55 24.08.2018

HOTĂRÂRE  privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate CRISTEA NECULAI

 
54 24.08.2018

HOTĂRÂRE  privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018

Anexa
53  20.07.2018   HOTĂRÂRE privind stabilirea terenurilor unde se vor face plantări de puieți forestieri sponsorizați de Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, prin Direcția Silvică Neamț    
52  20.07.2018  HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat ,pentru lucrarea de investiții Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”   
 51 20.07.2018  HOTĂRÂRE privind acordarea unei  finanțări  unității  de cult parohia Sfinții Voievozi Mihail și Gavril Dochia
50  20.07.2018     HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018   Anexa 1
49 20.07.2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml”  
48 20.07.2018  HOTĂRÂRE privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2018 Anexa 1 
47  20.07.2018 HOTĂRÂRE privind acordarea Titlui de Cetățean de Onoare al comunei DochiaD-lui  Ștefănescu Ioan   
 46  20.07.2018 HOTĂRÂRE  privind acordarea Titlul de Cetățean de Onoare al comunei DochiaD-lui  Pantalon Neculai
45 6.07.2018 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Dochia Anexă
44 6.07.2018  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de  acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia Anexă 
43 6.07.2018  HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018  Anexă
42 22.06.2018 HOTĂRÂRE privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia  
41 22.06.2018 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul comunei Dochia, județul Neamţ , NR. Cadastral 50481,  în suprafaţă de 463 mp, proprietate privată a comunei Dochia, cu destinația construcție,aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și raportului de evaluareprivind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul comunei Dochia, județul Neamţ , NR. Cadastral 50481,  în suprafaţă de 463 mp, proprietate privată a comunei Dochia, cu destinația construcție,aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și raportului de evaluare
40 22.06.2018    HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018  Anexă
39  22.06.2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.11, în suprafațã de 1117 mp, cãtre Văduva Gabriel 
38 22.06.2018  HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.1, în suprafațã de 160 mp, cãtre Văduva Gabriel 
37 22.06.2018  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada iunie 2018 – august 2018
36 18.05.2018 HOTĂRÂREA privind privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
35 18.05.2018 HOTĂRÂREA privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.1, în suprafațã de 6459 mp, cãtre S.C. Agricola Beesarsem S.R.L. 
34  10.05.2018 HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului ”Achiziția unui Buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Dochia, județul Neamț” Anexa 
33  10.05.2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico economici pentru „ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA DOCHIA, JUDETUL NEAMT” Anexa 2
32 2.05.2018  HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici necesari realizării obiectivului de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia, latura estică în lungime de 120.5 ml” Anexa 1
31  2.05.2018 HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018 Anexa 1
 30 20.04.2018  HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului comunei Dochiaprivind alegerea viceprimarului comunei Dochia
29 20.04.2018  HOTĂRÂRE privind aprobarea casării obiectelor de inventar ce aparțin comunei Dochia  Anexa 1
28  20.04.2018 HOTĂRÂRE privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 martie 2018   Anexa 1
27 11.04.2018  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 6/16.02.2018 „privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018”   
26  11.04.2018 HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al D-nei  Șchiopu Ștefănica   în cadrul  Consiliului Local al comunei Dochia   
25 11.04.2018 HOTĂRÂRE prin care se ia act de  încetarea de drept a mandatului de consilier local  al D-LUI  PASCARU VASILE, prin demisie și declararea locului vacant  
24 16.03.2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Trofin Adriana  
23   16.03.2018  HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a vânzării directe a unor suprafețe de teren  concesionate, pe care sunt edificate construcții   
22 16.03.2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă proiectare în vederea elaborării documentației tehnico- economice (DTAC ,PT)pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml”  
21   

 16.03.2018

HOTĂRÂRE privind adaugarea obiectivului ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”la domeniului public al comunei Dochia   
20   16.03.2018
 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”  
19  16.03.2018 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada martie 2018 – mai 2018  
18 16.02.2018 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  
17 16.02.2018 HOTĂRÂRE  privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2018  
16 16.02.2018 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr.86 din 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2018  
15 16.02.2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, județul Neamțprivind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, județul Neamț  
14 16.02.2018  HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și execuție la obiectivul  Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”  
13 16.02.2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate GÂDIOI VASILE  
12 16.02.2018 HOTĂRÂRE privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2017privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2017   Anexa 1
11 16.02.2018  HOTĂRÂREA privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia”privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia”  
10 16.02.2018  HOTĂRÂREprivind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2018  
9 16.02.2018  HOTĂRÂRE privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia  Anexa 1
8 16.02.2018 HOTĂRÂRE privindaprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2018  
7 16.02.2018 HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018  
6 16.02.2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018  
5 16.02.2018 HOTĂRÂRE privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017  
4 19.01.2018 HOTĂRÂRE -Privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț  
3 19.01.2018  HOTĂRÂRE privind adaugarea obiectivului”Parcare primărie corp B” la domeniului public al comunei Dochia  
2 19.01.2018  HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2018-2019  
1 08.01.2018  HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017  

 

 

Hotărâri ale Consiliului local  - 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - decembrie 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - noiembrie 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - octombrie 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - septembrie 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - 15.09.2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - august  2017

Hotărârea nr.51 din 2.08.2017 privind "Salarii de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia, judeţul Neamţ"

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - iulie 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - iunie 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - mai 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - aprilie 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - martie 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - februarie 2017

Hotărari Consiliu Local al comunei Dochia - ianuarie 2017

 

 Hotărâri ale Consiliului local  - 2016

Anexa 1 - 18.11.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 72 din 18.11.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 71 din 18.11.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 70 din 18.11.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 69 din 4.11.2016

Minuta sedindei Consiliului Local din 4.11.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 68 din 21.10.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 67 din 21.10.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 66 din 21.10.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 65 din 21.10.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 64 din 21.10.2016

Minuta sedintei Consiliului Local al comunei Dochia din 21.10.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 63 din 16.09.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochiia nr. 62 din 16.09.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 61 din 16.09.2016

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local Dochia din data de 16.09.2016

Minuta sedintei Consiliului Local al comunei Dochia din 19.08.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 60 din 19.08.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 59 din 19.08.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 58 din 19.08.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 57 din 19.08.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 56 din 19.08.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 55 din 19.08.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 54 din 19.08.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 53 din 19.08.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 52 din 15.07.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 51 din 15.07.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 50 din 15.07.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 49 din 15.07.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 48 din 15.07.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 47 din 15.07.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 46 din 24.06.2016 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 45 din 24.06.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 44 din 24.06.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 43 din 24.06.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 42 din 24.06.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 41 din 24.06.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr.40 din 20.05.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr.39 din 20.05.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 38 din 20.05.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 37 din 13.05.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 36 din 15.04.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia din 35 din 15.04.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 33 din 15.04.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunie Dochia nr.32 din 15.04.2016

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 31 din 15.04.2016

Dispoziția nr.110 din 8.04.2016

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 30. din 31.03.2016

Hotararea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 29 din 31.03.2016

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local Dochia din 18 martie 2016 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 25/2016 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 92/18.12.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 24/2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dochia nr. 23/2016 privind aprobarea execuției bugetare

Hotărârea Consiliului Local al comunei Dochia  nr. 22/2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli

Hotărârea Consiliului Local al comunei Dochia  nr 11/2016 din 28.01.2016 și Minuta ședintei de indată a Consiliului Local  din 28.01.2016

Minuta Ședinței ordinare a Consiliului Local Dochia din 15 ianuarie 2016

Documente în atenția Consiliului Local pentru ședința din 15.01.2016

Proiect HCL

Proiect HCL - Anexa 1 

Proiect HCL - Anexa 2

Proiect HCL - Anexa 3

Proiect HCL Aprobare regulament salubrizare

Proiect HCL Aprobare regulament salubrizare  - Anexa - paginile 1 - 30

Proiect HCL Aprobare regulament salubrizare  - Anexa - paginile 31 - 50

Proiect HCL - Aprobare regulament salubrizare - Anexa - paginile 51- 60

Proiect HCL modificare și completare Acord de parteneriat

Proiect HCL Acord parteneriat - Anexa

Regulament privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale în comuna Dochia Dochia, județul Neamț

 

Minuta Ședinței ordinare a Consiliului Local Dochia din 15 ianuarie 2016

HCL 1/2016 privind numirea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia

HCL 2/2016 privind aprobarea documentației de atribuire pentru contactul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare

HCL 3/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare

HCL4/2016 privind modificarea și completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al de;eurilor din judeúl Neamț"

HCL 5/2016 privind aprobarea raportului activității asistentului medical comunitar pe semestrul II 2015

HCL 6/2016 privind aprobarea modificării HCL 8/2009

HCL 7/2016 privind aprobarea concesionării directe a unui teren

HCL 8/2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale

HCL 9/2016 privind modificarea HCL 92/2015

HCL 10/2016 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015

HCL 14/2016  privind aprobarea Raportului de evaluare 2435/T/21.01.2016

HCL 15/2016 privind aprobarea Raportului de evaluare 2434/T/21.01.2016

HCL 16/2016 privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul 2016

HCL 17/2016 privind aprobarea cuantumului burselor școlare

HCL 18/2016 privind aprobarea unei finanțări

HCL 19/2016 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 

HCL 20/2016 privind aprobarea Proiectului educațional "Cartea - Prietena noastră"

HCL 21/2016 privind îndreptare eroare materială

 

 

HCL 1/2012  privind numirea Presedintelui de sedinţă al Consiliului Local al comunei Dochia

HCL 2 /2012 privind modificarea inventarului

HCL 3/2012 privind raportul activităţii  asistentului medical comunitar

HCL 4/2012 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar

HCL 5/2012 privind aprobarea bugetului local

Copie HCL 5/2012

Anexa Nr.4 la HCL5/2012

Anexa la programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2012

HCL  6/2012 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local

HCL 7/2012 privind însusirea Raportului privind starea economică, socială si de mediu a comunei Dochia
în anul 2011

HCL 8/2012 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat si organizarea
reţelei scolare pentru anul 2012-2013

HCL  9/2012privind acordarea unei finanţări Asociaţiei Sportive „VOINŢA” Dochia

HCL 10/2012 privind măsurile de eficientizare a înscrierilor datelor în Registrul Agricol al comunei Dochia
pentru perioada 2010 – 2014

HCL 11/2012privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

HCL 12/2012 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Dochia prin concesiune

HCL 13/2012 privind încadrarea terenurilor în suprafaţă totală de 8665 mp, aflate în domeniul public al
comunei Dochia, aferente sistemului de alimentare cu apă în categoria celor pentru care
nu se datorează impozit pe teren

HCL 14/2012 privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din Scoala
gimnazială nr.1 Dochia în anul 2012 si repartizarea sumelor cu această destinaţie

HCL 15/2012 Trecere teren 10000m2 din public în privat

HCL 16/2012  Modificare HCL 8/2009

HCL 17/2012 Drepturi băneşti pentru transport cadre didactice

HCL  18/2012  Transmitere în folosinţă gratuită pe durata existenţei capacităţilor energetice

HCL 19/2012 Organizare păşunat în 2012

HCL 20/2012 Aprobare P.U.Z. - îngrăşarea suinelor

HCL 21/2012 Plan local nitraţi

HCL 22/2012 privind numirea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Dochia

HCL 23/2012 privind reactualizarea componenţei membrilor Comisiei locale Dochia pentru avizarea cererilor de organizare a adunărilor publice

HCL 24/2012 privind aprobarea Codului de conduită a funcţionarilor publici şi personalului contratual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului local al comunei Dochia

HCL 25/2012 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, aferente trimestrului I 2012

HCL 26/2012 privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii martie 2012

HCL 27/2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012

HCL 28/2012 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Dochia prin încredinţare directă

HCL 29/2012 privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii februarie 2012

HCL 30/2012 privind completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2012, aferent comunei Dochia

HCL 31/2012 privind scoaterea din evidenţa fiscală a unor persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate

HCL 32/2012 privind aprobarea contului de execuţie bugetară al comunei Dochia pe anul 2011

HCL 33/2012 privind aprobarea Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială

HCL34/2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012

HCL 35/2012 privind aprobarea drepturilor bănesti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare,
pentru transport la si de la locul de muncă, aferente lunii aprilie 2012

HCL 36/2012 privind înfiinţarea Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Dochia

HCL 37/2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai comunei Dochia, aleşi în data de 10
iunie 2012

HCL 38/2012 privind constatarea consiliului ca legal constituit

HCL 39/2012 privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local Dochia

HCL 40/2012 privind alegerea viceprimarului comunei Dochia

HCL 41/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia

HCL 42/2012  privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi statului de personal pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia, serviciilor şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia

HCL 43/2012  privind împuternicirea d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia să facă parte din Adunarea generală a Asociaţie Grupului de Acţiune Locală „NICOLAE ROZNOVANU”

HCL 44/2012 privind aprobarea componenţei Comandamentului Antiepizootic local Dochia

HCL 45/2012  privind reactualizarea componenţei membrilor Comisiei locale Dochia pentru avizarea cererilor de organizare a adunărilor publice

HCL 46/2012  privind împuternicirea d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia să facă parte din Adunarea generală a Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” şi Adunarea generală a Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”

HCL 47/2012 privind propunerea nominalizării d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia şi d-lui Păduraru Constantin, viceprimarul comunei Dochia în Comisia locală Dochia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

HCL 48/2012 privind completarea HCL nr. 46/06.0.7.2012 privind împuternicirea d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia să facă parte din Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț" și Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Neamț"

HCL 49/2012 privind constituirea Comisiei pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dochia

HCL 50/2012 privind împuternicirea d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia să reprezinte comuna Dochia, județul Neamț în Asociația Comunelor din România

HCL 51/2012privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia să facă parte în anul şcolar 2012-2013 din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia

HCL 52/2012  privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, aferente trimestrului II 2012

HCL 53/2012 privind desemnarea d-nei Cojocaru Violeta-inspector achiziţii publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia ca purtător de cuvânt în relaţia cu societatea civilă şi mass-media

HCL 54/2012  privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii mai 2012

HCL 55/2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012

HCL 56/2012 privind aprobarea participării comunei Dochia, judeţul Neamţ la înfiinţarea Asociaţiei "CONCORDIA 2012"

HCL 57/2012 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

HCL 58/2012 privind constituirea mijlocului fix a investiţiei „Înfiinţare şi amenajare de spaţii verzi şi locuri de joacă în comuna Dochia, jud.Neamţ”

HCL 59/2012 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local al comunei Dochia, aprobat prin HCL Dochia nr.79/2006

HCL 60/2012 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Dochia, jud.Neamţ a unor terenuri intravilan, cu destinaţia de „cimitir”

HCL 61/2012 privind numirea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Dochia

HCL 62/2012 privind asocierea comunei Dochia, jud.Neamţ la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”

HCL 63/2012 privind asocierea comunei Dochia, jud.Neamţ la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”

HCL 64/2012 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui  teren situat în intravilanul comunei Dochia, jud.Neamţ , corp topo 644, nr.CV 29,  în suprafaţă  de 463 mp, proprietate privată a comunei Dochia, în vederea construirii unui garaj

HCL 65/2012 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, aferente trimestrului III 2012

HCL 66/2012 privind  inventarierea materiei impozabile pentru anul 2013 

HCL 67/2012  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia pe anul 2013

HCL 68/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia

HCL 69/2012  privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012

HCL 70/2012  privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare

HCL 73/2012  privind indexarea taxei de concesiune şi închiriere pentru terenurile şi spaţiile  din domeniul public şi privat ale comunei Dochia

HCL 74/2012  privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2012

HCL 75/2012   privind stabilirea duratei normale de funcţionare a activelor fixe care vor intra în patrimoniul comunei Dochia în anul 2013

HCL 76 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Dochia, aprobat prin  H.C.L.nr.16/21.03.2006

HCL 77/2012 privind elaborarea și implementarea planului de măsuri preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul comunei Dochia

HCL 78/2012 privind însuşirea unor rapoarte de evaluare

HCL 79/2012 privind aprobarea  Raportului de activitate pe anul 2012 al bibliotecii comunale „Nicolae Ciobanu” Dochia

HCL 80/2012 privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2012 al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Dochia

HCL 81/2012 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2013 pentru persoanele beneficiare de ajutor social

HCL 82/2012  privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, aferente trimestrului IV 2012


HCL 1/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2013

Anexa 1 Anexa 4 Anexa 5

HCL 2/2013 privind acoperirea deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul anului precedent

HCL 3/2013 privind numirea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Dochia

HCL 4/2013  privind cooperarea comunei Dochia, comunei Mărgineni şi comunei Făurei în vederea organizării şi exercitării activităţii de audit public intern

HCL 5/2013 privind   modificarea HCL Dochia nr.1/2013-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2013

HCL 6/2013  privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul comunei Dochia, jud.Neamţ , corp topo 775A, nr.CV 35,  în suprafaţă  de 569 mp, proprietate privată a comunei Dochia, în vederea construirii unui garaj

HCL 7/2013  privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul comunei Dochia, jud.Neamţ , corp topo 644, nr.CV 29,  în suprafaţă  de 463 mp, proprietate privată a comunei Dochia, în vederea construirii unei locuinţe

HCL 8/2013  privind însuşirea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Dochia în anul 2012

Anexa 1

HCL 9/2013 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

Anexa 1 Anexa 2

HCL 10/2013  privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia, serviciilor şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia

Anexa 1 Anexa 2

HCL 11/2013 privind organizarea păşunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Dochia în anul 2013

HCL 12/2013 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2013

HCL 13/2013  privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2012

HCL 14/2013  privind acordarea unei finanţări Asociaţiei Sportive „VOINŢA” Dochia

HCL 15/2013   privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din Şcoala gimnazială nr.1 Dochia în anul 2013 şi repartizarea sumelor cu această destinaţie

HCL 16/2013 privind numirea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Dochia

HCL 17/2013  privind acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia, jud.Neamţ în vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în faţa instanţelor judecătoreşti

HCL 18/ 2013 privind aprobarea contului de execuţie bugetară al comunei Dochia pe anul 2012

HCL 19/2013  privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, aferente trimestrului I 2013

HCL 20/2013  privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia

HCL 21/2013 privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii martie 2013

HCL 22/2013  privind modificarea şi completarea HCL Dochia nr.12/2013 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2013

HCL  23 /2013 privind modificarea şi completarea HCL Dochia nr.1/2013-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2013

HCL 24/2013 privind  la aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliţie al jud.Neamţ asupra unor spaţii din incinta clădirii primăriei comunei Dochia (corp A)

HCL 25/2013  privind aprobarea încheierii unui contract de furnizare de servicii de asistenţă medicală şcolară

HCL 26/2013  privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Asistenţă Socială la nivelul comunei Dochia

HCL 27/2013privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunilor decembrie 2012, ianuarie, februarie şi aprilie 2013

HCL 32/2013  privind numirea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Dochia

HCL 33/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia, serviciilor şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia

HCL 34/2013  privind aprobarea caietului de sarcini, aferent lucrării de „Reparaţii locale în plombări pe suprafaţa de 400 mp la drumul comunal nr.109 pe distanţa de 1 km”

HCL 35/2013  privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, aferente trimestrului II 2013

HCL 36/2013  privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2013

ORGANIGRAMA aparatului  de specialitate al primarului comunei Dochia, serviciilor şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  privind  aprobarea  organigramei şi statului de funcţii  pentru  aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia, serviciilor  şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia

STAT de funcții

HCL 42/2013  privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia să facă parte în anul şcolar 2013-2014 din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia

HCL 43/2013  privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Dochia, jud.Neam ţ

HCL 44/2013 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

HCL  45/2013privind numirea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Dochia

HCL 46/2013  prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Leonte Vasileînainte de expirarea duratei normale a acestuia

HCL 47/2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2013

HCL 48/2013 privind instrumentarea proiectului de investiţie „Realizare covor asfaltic pe drumul comunal DC 109, comuna Dochia, jud.Neamţ”, finanţat prin FEADR-Măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

HCL 49/2013 privind dezmembrarea unei parcele de teren, având ca proprietar comuna Dochia

HCL 50  privind trecerea clădirii căminului cultual din sat Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ, grupului social şi terenului aferent căminului cultural din domeniul public, în domeniul privat al comunei Dochia

HCL 51/2013 privind necesitatea, oportunitatea şi aprobarea reabilitării, modernizării infrastructurii culturale şi dotării căminului cultural din satul Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ

HCL 55/2013Raport de specialitate privind  aprobarea  Regulamentului  Serviciului  Publicde Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ

Regulamentul serviciului public de salubrizare al localităţilor din judeţul Neamţ  (Anexa la HCL 55)

HCL 56/2013  privind instrumentarea proiectului de investiţie „Modernizare drumul comunal DC 109 L=1, 29213 km, comuna Dochia, jud.Neamţ”, finanţat prin FEADR-Măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

HCL 57/2013  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare drum comunal DC 109, L=1,29213 km, comuna Dochia, jud.Neamţ”

HCL 58/2013  privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2013

HCL 59/2013  privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

HCL 60/2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2013

HCL 61/2013 privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunilor septembrie-octombrie 2013

HCL 62/2013  privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate al lucrării „Extindere reţele electrice de distribuţie publică în sat Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ-zona PT1 Dochia, circ.2”

HCL 63/2013 privind instrumentarea proiectului de investiţie „Covor asfaltic drum DC 109 L=1, 29213 km, comuna Dochia, jud.Neamţ”, finanţat prin FEADR-Măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

HCL 64/2013  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Covor asfaltic drum DC 109, L=1,29213 km, comuna Dochia, jud.Neamţ”

HCL 65/2013  privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2014 pentru persoanele beneficiare de ajutor social

HCL 66/2013  privind stabilirea duratei normale de funcţionare a activelor fixe care vor intra în patrimoniul comunei Dochia în anul 2014

HCL 67/2013  privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2013

HCL 68/2013  privind indexarea taxei de concesiune şi închiriere pentru terenurile şi spaţiile  din domeniul public şi privat ale comunei Dochia

HCL 69/2013  privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

HCL 70/2013  privind completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2013, aferent comunei Dochia

HCL 71/2013  privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 3 mp, aparţinând domeniului public al comunei Dochia, jud.Neamţ în favoarea E-ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A.

HCL 72/2013  privind organizarea reţelei şcolare pentru anul 2014-2015 la nivelul comunei Dochia, jud.Neamţ

HCL 73/2013  privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2014

HCL 74/2013  privind scoaterea din evidenţa fiscală a unor persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate

HCL 75/2013  privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii noiembrie 2013

HCL 76/2013  privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

HCL 77/2013  privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, aferente trimestrului IV 2013

HCL 78/2013  privind aprobarea  Raportului de activitate pe anul 2013 al bibliotecii comunale „Nicolae Ciobanu” Dochia

HCL 79/2013  privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2013 al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Dochia

HCL 80/2013  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2014

Referat de specialitate privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, în comuna Dochia, jud.Neamţ

Anexa 1

Anexa 4

Anexa 5

HCL 1/2014  privind numirea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Dochia

HCL 2/2014 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de mobilizare şi război al comunei Dochia, jud.Neamţ, valabil pentru perioada 2013-2016

HCL 3/2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Covor asfaltic drum DC 109, L=1,29213 km, comuna Dochia, judeţul Neamţ”

HCL 4/2014 privind identificarea unui teren, apartenent domeniului privat al comunei Dochia, în vederea folosirii pentru incinerare şi/sau îngropare a cadavrelor de animale

HCL 5/2014 privind modificarea şi completarea H.C.L. Dochia nr.80/20.12.2013-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2014

HCL 6/2014 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2014

HCL 7/2014 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2013

HCL 8/2014 privind acordarea unei finanţări Asociaţiei Sportive „VOINŢA” Dochia

HCL 9/2014  privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din Şcoala gimnazială nr.1 Dochia în anul 2014 şi repartizarea sumelor cu această destinaţie

HCL 10/2014privind aprobarea cererii de încetare a contractului de concesiune nr.6858/07.12.2011, formulată de d-nul Sauciuc Cristian, în calitate de administrator al S.C. ROMSUIN PORK S.R.L. Piatra Neamţ

HCL 11/2014  privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii noiembrie şi decembrie 2013

HCL 12/2014  privind acordarea unui mandat special primarului comunei Dochia, d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe

HCL 13/2014  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din patrimoniul privatal comunei  Dochia, jud.Neamţ

HCL 14/2014  privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii ianuarie 2014

HCL 15/2014 privind aprobarea caietului de sarcini privind achiziţionarea şi instalarea de paratrăznete şi realizarea prizei de pământ

HCL 16/2014  privind numirea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Dochia

HCL 17/2014 privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii februarie şi martie 2014

HCL 18/2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, aferente trimestrului I 2014

HCL 19/2014  pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local al comunei Dochia nr.8/19.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi   taxelor precum şi a  cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ

HCL 20/2014  privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Dochia, jud.Neamţ pentru perioada 2014-2020

HCL 21/2014  privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

          Anexa 1

HCL 22/2014  privind scoaterea din evidenţa fiscală a unor persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate

HCL 23/2014 privind luarea în administrare a 384 unităţi de compostare individuală a deşeurilor achiziţionate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”

HCL 24/2014  privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la G.A.L. „NICOLAE ROZNOVANU”

HCL 25/2014  privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat în  vederearealizării  proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

HCL 26/2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2014

21.12.2018

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA DIN DATA DE 04 OCTOMBRIE 2019